Grote Markt 12, 9600 Ronse

Fiertelommegang 2021

Fiertelommegang van Sint-Hermes

Fiertelommegang 2021

Ook dit jaar zal er in Ronse geen traditionele Fiertelommegang zijn. Om de eeuwenoude traditie
evenwel niet te doorbreken komt er op zondag 30 mei een rondgang met een relikwie. Hierbij wordt
met een beperkt gezelschap een reliek van Sint-Hermes rond de stadsgrenzen gedragen. De
organisatie doet alvast een oproep om langsheen het parcours getuige te zijn van deze bijzondere
gebeurtenis. Een aantal traditionele elementen blijven wel behouden en zullen coronaproof
plaatsvinden. Zo zijn er op zaterdag 29 mei de schieting in het Bruulpark en de rondgang van
Trommel & Fluitje. In De Vrijheid wordt een openluchtmis georganiseerd die ook via livestream te
volgen is. De Fiertelprocessie die op zondagavond de terugkeer van de ommegang begeleidt, is wel
afgelast.
Zondag 30 mei : rondgang met relikwie
Iedere eerste zondag na Pinksteren heeft in Ronse traditioneel de Fiertelommegang plaats. Hierbij
wordt een schrijn met de relieken van de Heilige Hermes, de patroonheilige van de stad, rond de
stadsgrenzen gedragen. Groepjes van vier dragers torsen afwisselend het schrijn. De cadans wordt
hierbij aangegeven door een bellenman. Een eeuwenoude traditie die elk jaar opnieuw duizenden
mensen op de been brengt, zowel deelnemers als toeschouwers.
De Fiertelommegang van Sint-Hermes zou dit jaar plaatsvinden op zondag 30 mei.
De huidige coronamaatregelen laten echter nog niet toe dat er een traditionele Fiertel georganiseerd
wordt. Voor iedereen die Ronse en de Fiertelommegang een warm hart toedraagt, is het echter
belangrijk om deze bijzondere traditie in ere te houden. De voorbije weken was er dan ook intensief
overleg met de besturen van het Stedelijk Fiertelcomité, de Maatschappij der Dragers van SintHermes, de Sint-Hermesgilde en bevoegde schepen Ignace Michaux om te zien wat er mogelijk is.
In samenspraak met het stadsbestuur hebben de drie betrokken comités beslist om – net als vorig
jaar – een rondgang met een relikwie te organiseren. Hierbij zal een beperkte delegatie, op het ritme
van de bellenman, een klein reliek van Sint-Hermes rond de stad dragen. Daarbij worden ze
geëscorteerd door vier ruiters te paard. Gedurende de rondgang blijven de kapellen en kerken
gesloten. Gebeden gebeuren dus buiten. Er zijn ook geen plechtigheden zoals de overhandiging van
de peperkoek aan kruisbeeld Wattripont.
De traditionele route en het uurschema van een gewone Fiertelommegang worden gevolgd.
Iedereen langs het parcours kan dus getuige zijn van deze bijzondere gebeurtenis. Zoek een rustig
plekje langs het parcours om de delegatie met het reliek te zien voorbij komen. Respecteer daarbij de
geldende coronamaatregelen en het verplicht dragen van een mondmasker (op drukke plaatsen).
Het lokaal bestuur en de organisatie vragen uitdrukkelijk aan alle Ronsenaars om niet aan te sluiten
achter de delegatie met het relikwie. Op zondag 30 mei zal het parcours van de Fiertel trouwens niet
afgesloten zijn voor het verkeer. Ook andere veiligheidsmaatregelen, zoals toezicht bij gevaarlijke
oversteekplaatsen, zijn niet van kracht. Langsheen het parcours geldt een politieverbod op
ambulante handel. Eet- en drinkkraampjes zijn niet toegelaten.
Traditionele elementen en openluchtmis met livestream
Een aantal klassieke elementen van de Fiertelommegang blijven ook dit jaar bewaard. Deze zullen op
een veilige manier en met respect voor de geldende coronamaatregelen georganiseerd worden.
Op zaterdag 29 mei is er om 12 uur klokkengelui van de Sint-Hermestoren en de schieting in het
Bruulpark. Om 15 uur maken Trommel & Fluitje hun ronde door het centrum van de stad om met het
gekende deuntje de Ronsenaars warm te maken voor de Fiertel.
Voor het eerst zal de plechtige eucharistieviering aan de vooravond van de Fiertel in openlucht
plaatsvinden op het plein voor de Basiliek. Er is plaats voor een beperkt aantal genodigden. Daarbij
worden ook enkele plaatsen voorbehouden voor burgers of bedevaarders. Wie hiervoor interesse
heeft kan mailen naar info@fiertelommegang.be De volledige misviering wordt echter ook
uitgezonden via een livestream op www.beleefhet.be en is dus door iedereen te volgen vanaf 17 uur.
Daarna volgt in beperkte kring de huldiging van de jubilarissen in de Sint-Hermesbasiliek. De dag
wordt afgesloten met de processie rond de basiliek om 18 uur.
Ook de traditionele ceremonie op zondagochtend, waarbij de burgemeester de toelating geeft om
het reliek de stad rond te dragen, zal in beperkte kring plaatsvinden. Om 8.15 uur start de rondgang
rond de stadsgrenzen. Het relikwie zal daarbij in het centrum van de stad begeleidt worden door een
kleine delegatie. Ook Trommel & Fluitje en Sint-Hermes & Duivel zijn van de partij. Aan de halte
Ekkergem (Kruisstraat) start dan de definitieve rondgang rond de stad.
Eerder werd wel al beslist om de Fiertelprocessie, die normaal de terugkeer van het schrijn feestelijk
voorafgaat, niet te laten plaatsvinden. De vele voorbereidingen, de vorming van de processie en de
doortocht door het stadscentrum kunnen onmogelijk coronaproof georganiseerd worden. Dezelfde
delegatie die ’s morgen het reliek uitgeleide doet, zal ook het reliek opnieuw de stad binnen leiden.
De dag wordt afgesloten met een Te Deum in de Basiliek (voor genodigden).
Het wordt helaas geen Fiertelommegang zoals gewoonlijk. De drie organiserende comités en Ignace
Michaux, bevoegd schepen voor de Fiertel, sluiten dan ook graag af met een warme oproep om zo
veel mogelijk huizen langs het parcours of in de stad te bevlaggen met vlaggen en wimpels van de
Fiertelommegang. Zo krijgt de stad alvast een feestelijk tintje en de ommegang van het reliek van
Sint-Hermes de eer die het verdient. Deze vlaggen zijn te verkrijgen bij verschillende lokale
handelaars en bij de Dienst Toerisme (Bezoekerscentrum Hoge Mote – De Biesestraat 2).
(Foto : Stef Vancaeneghem)
Programma :
Zaterdag 29 mei
 12 uur : Klokkengelui Sint-Hermestoren
 12 uur : Schieting Bruulpark
 15 uur : Uitgang van Trommel & Fluitje door de centrumstraten van Ronse
 17 uur : Openluchtmis – eucharistieviering aan Sint-Hermesbasiliek (Kleine Markt)
 17.15 u. : Decoratie en huldiging in Sint-Hermesbasiliek (beperkte aanwezigheid)
 18 uur : Processie rond de basiliek
Zondag 30 mei
 7 uur : Plechtige Fiertelmis in de Sint-Hermesbasiliek (beperkte aanwezigheid)
 8 uur : Ceremonie van de plechtige aanvraag
 08.15 u. : Vertrek relikwie (in centrum) met beperkte afvaardiging
 08.50 u. : Halte Ekkergem en vertrek via Oudestraat voor het volledige parcours
Gedurende de rondgang blijven de kapellen en kerken gesloten. Gebeden gebeuren buiten.
Geen plechtigheden zoals de overhandiging van de peperkoek aan kruisbeeld Wattripont.
Langsheen het parcours is er een verbod op leurhandel (politiebesluit).
Drank- en eetstandjes zijn niet toegelaten.
 17.30 u. : Terugkomst relikwie (in centrum) met beperkte afvaardiging
 18.30 u. : Te Deum in Sint-Hermesbasiliek (beperkte aanwezigheid)
Meer informatie :
 www.fiertelommegang.be
 Bevoegde schepen : Ignace Michaux
(Foto : Stef Vancaeneghem)

© 2020 Fiertelcommité