Grote Markt 12, 9600 Ronse

Belangrijk nieuws betreffende de Fiertelommegang 2020

Fiertelommegang van Sint-Hermes

Belangrijk nieuws betreffende de Fiertelommegang 2020

Beste Ronsenaar,

Op 7 juni as is het Fiertelzondag. Dan gaat traditioneel en conform onze duizendjarige traditie de Fiertelommegang door met duizenden bedevaarders en met een afsluitende processie waar een massa volk op af komt. Voor elke Ronsenaar is dit een hoogdag en een niet te missen gebeurtenis. Traditioneel is het ook een dag waarop Ronsenaars die de stad hebben verlaten toch terugkeren om samen met familie en vrienden de Grote Ommegang te doen.

Helaas zal dit alles dit jaar niet mogelijk zijn. De coronacrisis beslist er anders over. De federale regering heeft immers alle activiteiten van toeristische, recreatieve, folkloristische en sportieve aard uitdrukkelijk verboden om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De volksgezondheid primeert.

Hoe spijtig ook, dit jaar zal er dus geen Fiertel zijn.

De kerkelijke plechtigheden zoals de mis op zaterdagavond om 17 uur , de Fertelmis op zondag om 8 uur en het Te Deum om 18.3O uur zullen wel plaatsvinden, doch is strikt beperkte kring en enkel met het door de regering maximaal aantal toegelaten personen. Naast de rector die voorgaat in de vieringen zijn dit enkel de burgemeester en schepen van de Fiertel, de Voorzitter van de dragers en een belleman, de voorzitter van het Fiertelcomité en de voorzitter van de St-Hermesgilde met hun koning en een vaandeldrager.

De Misviering op zaterdag 6 juni om 17 uur zal live worden uitgezonden alsook de misviering op Fiertelzondag 7 juni om 7u45 en het traditioneel Te Deum om 18u30.

Om het Fiertelgebeuren toch niet volledig los te laten voorzien wij een Fierteluitzending vanaf 16 uur met beelden van vroeger en nu, aangevuld met fragmenten van de afgelopen dagen en uren.

Deze plechtigheden zullen rechtstreeks kunnen gevolgd worden via livestream op “www.beleefhet.be”

Het stadsbestuur en de organisatie van de Fiertelommegang roept iedereen op om niet op eigen houtje toch de fiertelroute te doen op zondag. Vermits de Fiertel niet kan georganiseerd worden zullen immers ook geen verkeersmaatregelen worden getroffen zodat het parcours niet zal afgesloten zijn en er gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan, zeker op drukke wegen en gevaarlijke kruispunten.. Blijf dus thuis in het belang van uw eigen veiligheid. Drankstanden, drankbedeling en ravitaillering zullen bij besluit van de burgemeester verboden worden. Er zullen ook geen sanitaire voorzieningen zijn. Horecazaken zullen eveneens nog gesloten zijn. Samenscholingen blijven verboden en de social distancing moet ten allen tijde gevolgd worden. De politie zal erop toezien dat deze maatregelen worden nageleefd.

Wij rekenen op het gezond verstand van elke Ronsenaar om zich aan deze maatregelen te houden. Uitzonderlijke tijden vragen nu eenmaal uitzonderlijke maatregelen.

Luc Dupont Burgemeester

E.H. Rector St. Hermesbasiliek

Ignace Michaux eerste Schepen bevoegd voor de Fiertel

Wim Vandevelde voorzitter Maatschappij der Dragers van St. Hermes

Yves Lenoir voorzitter Stedelijke Fiertelcomité

Roland Bocquet voorzitter St. Hermesgilde

 

© 2020 Fiertelcommité