Grote Markt 10, 9600 Ronse

Processie

Fiertelommegang van Sint-Hermes te Ronse ook beter bekend als de Fiertel

Route

Deel 1 welkom te Ronse

GROEP 1: WELKOM TE RONSE

De toeschouwer maakt kennis met de Stad Ronse en de Fiertel. De Dame van Ronse en haar eredames beelden de Stad Ronse uit.

Deel 2: de relieken

GROEP 2: SINT-AMANDUS PREDIKT HET GELOOF IN RONSE

Sint-Amandus was een benedictijnermonnik uit de streek van Poitiers. Ca. 650 na Christus begon hij aan de kerstening van West-Europa. Hij voer de Schelde af om er in de zijtakken van deze rivier abdijen op te richten. Zo stichtte hij in 660 Rothnacum, gelegen aan de Ronne

GROEP 3: AANKOMST VAN DE RELIEKEN IN 860

Volgens de historische overlevering kwamen de relieken van Sint-Hermes een eerste keer aan in Ronse op 6 juli 860. De relieken werden overgebracht vanuit de abdij van Inde (Cornelimünster bij Aken) naar de Sint-Pieterskerk.

GROEP 4: DE NOORMANNEN (880)

Rond 880 waren de Noormannen zeer actief in de streek. Uit vrees voor diefstal van de relieken vluchtten de kanunniken richting Cornelimünster met de relieken.

GROEP 5: TERUGKEER VAN DE RELIEKEN IN 940

In 940 keren de relieken terug vanuit Cornelimünster. De overlevering wil dat de schoenmakers het recht verkregen om de relieken te gaan ophalen omdat zij het best geschoeid waren. De bisschop van Cambrai zorgde voor de onderhandelingen.

Deel 3: Rothacum tenement van INDE

GROEP 6: TENEMENT VAN INDE

De abt van Inde, de Heren van Pamele en van Wattripont, voogd en ondervoogd van het Tenement van Inde.

GROEP 7: ROTHNACUM - MIDDELEEUWSE STAD

Uitbeelding van het middeleeuwse leven in de stad. Gildekooplieden maken verder deel uit van het dagdagelijkse leven in de stad.

GROEP 8: DE KEURE

In de 13de eeuw (1240) bekomt Ronse een stadskeure. Thebaanse trompetspelers kondigen de komst aan van Gérard de Waudrupont en de voorlezer van de keure. De peperkoekmeisjes bieden aan de Graaf een peperkoek aan (met daarop de twee ineengestrengelde handen en de letters R(onse) en W(attripont)..

Deel 4: DE BARONIEEN

GROEP 9: TITELMANS INQUISITEUR

Begin maart 1539 wordt Pieter Titelmans aangesteld als deken van het Sint-Hermeskapittel. In 1545 wordt hij tevens benoemd tot inquisiteur van de zuidelijke Nederlanden. Daardoor wordt hij één van de meest omstreden figuren uit de XVIde eeuwse Nederlanden.

GROEP 10: DE BARONIEEN

We maken kennis met de Heren van La Hamaide (1402-1549), de familie de Granvelle (1549-1629), de Prinsen van Nassau-Siegen (1629-1745) en de Graven de Mérode - Westerloo (1745 - 1795).

GROEP 11: MUZIKAAL INTERMEZZO

Deel 5 Sint-Hermes

GROEP 12: RELIEKEN IN ROME

Historisch bewijsmateriaal is schaars. Wetenschappelijk weten we dat Hermes een slaaf was van Griekse origine. Hij werd begraven op 28 augustus 113 in de catacomben van de Via Salaria Vetus te Rome. Op zijn grafsteen stond vermeld : “Griekenland heeft ons U gezonden”.

GROEP 13: HERMES - PREFECT TE ROME

Hermes, gekleed als Romeins veldheer, wordt vergezeld van Romeinse soldaten.

GROEP 14: DE BEKERING VAN SINT-HERMES

Hermes, ontdaan van alle militaire attributen, laat zich dopen. Hij wordt bijgestaan door zijn zoontje, zijn zus, een geestelijke en paus Alexander.

GROEP 15: SINT-HERMES, MARTELAAR VOOR ZIJN GELOOF

De onthoofding van Sint-Hermes. De keizer ziet toe op zijn onthoofding.

GROEP 16: RONSE - MIDDELEEUWS BEDEVAARTSOORD

Om in de middeleeuwen te kunnen genezen diende men op bedevaart te gaan. De bedevaart moest minstens een dag duren en moest fysisch zwaar zijn. In Ronse werden de pelgrims geregistreerd in het “Zottenboek” van Ronse. Bedevaarders vragen de weg naar Ronse. Eerste ommegang.

GROEP 17: SINT-HERMES, OVERWINNAAR VAN HET GEESTELIJK KWAAD

Traditionele voorstelling van Sint-Hermes te paard en de duivel. Het gebruik om Sint-Hermes en de duivel voor te stellen onder hun huidige gedaante dateert reeds van eind zestiende eeuw. Beide reliekschrijnen van Sint-Hermes bevatten reeds deze voorstellingen.

Deel 6 Bedevaartsgroep

Het reliekschrijn van Sint-hermes (1584) keert terug van de ommegang.

© 2020 Fiertelcommité