Grote Markt 10, 9600 Ronse

Programma

Fiertelommegang van Sint-Hermes te Ronse ook beter bekend als de Fiertel

Het Programma

In de middeleeuwen kwamen uit alle hoeken van het land geesteszieken op bedevaart naar Ronse, om genezing te vinden bij hun patroon Sint-Hermes. De voorwaarde om die genezing te kunnen krijgen, was een fysieke inspanning als tegenprestatie. Zo ontstond de Fiertelommegang, een jaarlijkse dagtocht van 32,6 kilometer.

Via onderstaande kaart kan je het gehele Fiertelparcours zien. Klik er op om van start te gaan . Eventuele opmerkingen mag je doorgeven via ons contactformulier.

Tijdens de Fiertel maak je kennis met de natuur en weidse vergezichten die de Oost-Vlaamse en Henegouwse getuigenheuvels ons bieden. Wil je het parcours van de Fiertel ook op een ander tijdstip verkennen dan kan dit via de Hermesroute. Dit fietstraject komt namelijk voor een groot deel overeen met de Fiertelommegang. Beide parcours zijn een ideale kennismaking met de stad, de prachtige Vlaamse Ardennen en een mooi stukje taalgrensgebied.

Het parcour en de programatie van de processie kan je vinden op volgende pagina.

Interactieve kaart Bedevaart

Zaterdag 29 mei 2021

12.00 uur:

Feestelijk klokkengeluid vanop de toren van de Sint-Hermesbasiliek. Tegelijkertijd in het Bruulpark: kanongebulder verzorgd door de Sint-Hermesgilde.

15.00 uur:

Traditionele uitgang van Trommel en Fluitje, verzorgd door de Sint-Hermesgilde.

17.00 uur:

Plechtige Eucharistieviering in de Sint-Hermesbasiliek: vooravond van de bedevaart. Na de H. Mis: processie in de kerk met het reliekschrijn (1584) van Sint-Hermes. De H. Mis wordt opgedragen ter nagedachtenis van de overleden Fiertelbedevaarders.

Zondag 30 mei 2021

07.00 uur:

Plechtige Pontificale Fiertelmis in de Sint-Hermesbasiliek voor de bedevaarders.

08.00 uur:

na de H. Mis: op het voorplein van de kerk : CEREMONIE VAN DE PLECHTIGE AANVRAAG VAN HET SINT-HERMESSCHRIJN door de Burgemeester aan Z.E.H. Deken. Na de toestemming: vorming van de ochtendprocessie en vertrek van de bedevaart.

08.10 uur:

Vertrek van de bedevaart op de Kleine Markt, Kaatsspelplein, Priesterstraat, Hospitaalstraat, Grote Markt, Peperstraat, Rooseveltplein en Wijnstraat.

08.25 uur:

Wijnstraat (ter hoogte van de Schipstraat): afscheid van de ochtendprocessie en terugkeer van de Geestelijkheid naar de Sint-Hermesbasiliek. Plotselinge verandering van processiemuziek naar marsmuziek. De Fiertelmars weerklinkt. De bellenklank verandert eveneens van processie naar marstempo. De bedevaart is begonnen.

08.40 uur:

EKKERGEM: eresaluut van de Brandweerharmonie. De Burgerlijke Overheid neemt plaats in de voorbehouden koetsen (kruispunt Kruisstraat - Fiertelmeers).

08.55 uur:

kort oponthoud aan de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes op de Kruisstraat. 9.00 uur: CHALET DE LA CRUCHE: stilstand (2,5 km).

9.45 uur:

LOUISE-MARIE: verering van de relieken in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van La Salette. Rustplaats voor de bedevaarders (7 km).

10.37 uur:

OUDE GENDARMERIE: vluchtherdenking van 1724 en heldhaftig verweer van de ruiters van Saint-Sauveur en Roborst tegen de Geuzen (Protestanten). De bellenklank houdt op en men loopt over een afstand van 150 m met het reliekschrijn.

10.50 uur:

KAPEL ONZE-LIEVE-VROUW VAN LORETTE: stilstand van de Fiertel. Het Sint-Hermesschrijn wordt processiegewijs de kapel binnengedragen, gevolgd door een kort gebed en de zegen.

11.10 uur:

SCHOONBOEKE: stilstand aan de veldkapel waar er gebeden wordt (10 km).

11.47 uur:

PLACE A L’AULNOIT: stilstand aan het kruisbeeld en kort gebed. Verering van de relieken door de buurtbewoners (voorbij de Kattemolen - Ellezelles). (12,5 km).

12.05 uur:

KAPEL VAN TOMBELLE (Ellezelles): stilstand van de Fiertel en kort gebed (13,5 km).

12.20 uur:

HOEVE HARDY: doorgang van de voetgangers door de akkers naar de weg van de Beau-Site naar Ronse (Saint-Sauveur). De rijtuigen volgen de gewone weg (15,5 km).

12.40 uur:

KAPEL CROIX-OU-PILE (Saint-Sauveur): de bedevaarders stappen drie maal rond de kapel. Het schrijn wordt processiegewijs de kapel binnengedragen. Kort gebed. De Fiertel is halverwege (16,5 km).

13.10 uur:

GROENENBOOM: stilstand en gelegenheid voor een verfrissing v

13.45 uur:

KRUISBEELD WATTRIPONT:(grens Ronse-Wattripont). Het schrijn wordt op een tafel neergezet. Erkentelijkheidceremonie: overhandiging van de peperkoek door de Burgemeester van Ronse aan de Prins van Béthune, afstammeling van Gérard de Waudrupont. Deze ceremonie herinnert aan de middeleeuwen, toen de Heer van Waudrupont Heer van Ronse was. Op de peperkoek bevinden zich twee ineengestrengelde handen en de letters R(onse) en W(attripont) (21 km).

14.30 uur:

RUSSEIGNIES (Mont-de-l’Enclus): grote rusttijd voor de bedevaarders. Het schrijn wordt afgehaald door de lokale Geestelijkheid en daarna in de Sint-Amanduskerk ter verering opgesteld. Om 15.00 uur: plechtig lof (24 km).

15.45 uur:

SINT-HERMESHOEVE (Mont-de l’Enclus/Russeignies): de oude cijnshoeve van Wadimont, toebehorend aan het Sint-Hermeskapittel. Herinnering aan de gastvrijheid, vroeger door het Kapittel geschonken aan de Fiertel. Voor 1856 herbergde men hier het schrijn en middagmaalden de bedevaarders (25 km).

16.25 uur:

Vdoortocht aan het vroegere Provinciaal Sanatorium Heynsdaele op de Kwaremont (27 km).

16.40 uur:

doortocht aan de Molen “Ten Hootond” (150 m boven de zeespiegel en toeristische oriëntatietafel) (29 km).

17.00 uur:

halte aan Chalet de la Cruche (Kruisstraat) en gelegenheid voor een verfrissing.

17.10 uur:

Halte aan de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (Kruisstraat). Kort gebed.

17.30 uur:

PLECHTIGE TERUGKEER VAN DE FIERTELOMMEGANG VAN SINT-HERMES: vertrek van de historische processie in het verband met de historiek van de Stad Ronse en Sint-Hermes, gevolgd door de Gilden, het terugkerende reliekschrijn van Sint-Hermes, de Geestelijkheid, het College van Burgemeester en Schepenen, de Gemeenteraadsleden, de O.C.M.W.-raadsleden, de genodigden. De bedevaarders en de ruiters. Wegwijzer : Kruisstraat, A. Delhayeplein, Wijnstraat, Rooseveltplein, Peperstraat, Grote Markt, Hospitaalstraat en Priesterstraat. Terugkeer naar de Sint-Hermesbasiliek.

18.30 uur:

SINT-HERMESBASILIEK: EINDCEREMONIE: Plechtig Te Deum en verering van de Sint-Hermesrelieken door de bedevaarders.

© 2020 Fiertelcommité