Grote Markt 12, 9600 Ronse

Wie

Fiertelommegang van Sint-Hermes

Het Stedelijk Fiertelcomité is een adviesorgaan van de Stad Ronse. De taak van het Comité bestaat erin de Fiertelommegang te organiseren en te promoten. Om de werking te kunnen financieren ontvangt het Comité jaarlijks een toelage van de Stad. Het Stedelijk Fiertelcomité staat, in nauwe samenwerking met het college van burgemeester en schepenen, in voor de praktische organisatie. Daartoe kan het beroep doen op de vrijwilligers die deel uitmaken van het Comité alsook een belangrijk aantal losse medewerkers. Een aantal voorbereidende vergaderingen gaan de Fiertel vooraf. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de wagens van de Processie bij de plechtige terugkeer op zondagavond. Ook onderhoudt het Comité nauwe contacten met de Maatschappij der Dragers en Belders van Sint-Hermes vzw, de aloude Sint-Hermesgilde, de Geestelijkheid en de Politie. Jaarlijks staan ook een aantal belangrijke kerkelijke plechtigheden op de agenda. Traditioneel wordt het Fierteljaar geopend op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart met een Eucharistieviering, gevolgd door de processie met de relieken in de basiliek. Op de vooravond van de Fiertel wordt in de Eucharistieviering aandacht geschonken aan de overleden Fiertelbedevaarders met processie in de kerk. De H. Mis op zondagmorgen om 7 uur wordt opgedragen voor de Fiertelbedevaarders. Traditioneel wordt deze noveen afgesloten op de tweede maandag na Drievuldigheidszondag (de eerste zondag na Pinksteren). Liturgisch gesproken is de herdenking van de marteldood van Sint-Hermes op 28 augustus even belangrijk. De zondag na 28 augustus wordt het Fierteljaar afgesloten. Het Stedelijk Fiertelcomité staat tevens in voor de aankondiging van de Fiertel, de bevoorrading van de Fierteldragers op Drievuldigheidszondag, de nodige contacten met de talrijke vrijwilligers langsheen het bedevaarttraject. Dankzij de nauwe samenwerking met de schepen, bevoegd voor de Fiertel, kan ingestaan worden voor de organisatie van de Fiertelprocessie. Denken we maar aan het afhalen en terugbrengen van de processiekledij, het ter beschikking stellen van tafels en stoelen, bevlagging, aanbrengen van verkeerssignalisatie, groenonderhoud, plaatsen vuilnisbakken, opruiming stadscentrum, plaatsen nadarafsluitingen. Om eventuele praktische problemen op te lossen is het Fiertelcomité op Fiertelzondag aanwezig op de belangrijkste haltes.
De Sint-Hermesgilde bestaat al meer dan 5OO jaar, maar is nog steeds onlosmakelijk verbonden met de Fiertel. Om toegelaten te worden, moet je Ronsenaar zijn of minstens een heel sterke band hebben met de stad, katholiek zijn en unaniem geaccepteerd worden door alle confraters. Op dit moment telt de Gilde 37 actieve leden. Onze leden zorgen voor het kanongebulder op zaterdag en Trommel en Fluitje nodigen de Ronsenaars uit om deel te nemen aan de Fiertel. De Gilde was vroeger verantwoordelijk voor het bewaken van de relieken en het schrijn van Sint-Hermes. Een soort beschermingsleger eigenlijk. Ze droegen ook een tijdlang het schrijn tijdens de Fiertelommegang, maar dat gebruik is ondertussen een verantwoordelijkheid van de Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes. De leden van de Gilde komen elke eerste dinsdag van de maand samen om te oefenen met buksen. Dat zijn de wapens van onze Gilde. Vriendschap en broederlijkheid staan daarbij steeds centraal. Een hoogtepunt voor de Gilde is natuurlijk de Koningsschieting, die volgens de traditie plaatsvindt op de 9e dag na de Fiertel. De winnaar van deze schieting wordt Koning gedurende een jaar. Wint hij drie jaar op rij, dan wordt hij Keizer, maar dit is heel uitzonderlijk.”

© 2020 Fiertelcommité